Products

Products – Tastes of my homeland

Products – From our country

Mozzarella

elopak_ambalaza
pk-zlatibor-ambalaza

Zlatibor yoghurt, soured milk and sour cream

zlatiborski_jogurt_kiselomleko_pavlaka

Zlatibor cream, peppers dipped in cream and peppers filled with cheese

Zlatibor cream

Zlatibor cheese

Zlatibor cheese

Zlatibor Kashkaval

Zlatibor Kashkaval
pk_zlatibor_pamflet_001
pk_zlatibor_pamflet_002