Itochu investira u srpske maline

ITOCHU korporacija (sa sedištem u Minato-ku, Tokio, Masahiro Okafuji, predsednik i izvršni direktor, u daljem tekstu „ITOCHU“) objavila je danas dodatnu kupovinu akcija u Master Fruits D.O.O. Beograd (sa sedištem u Republici Srbiji, Milena Cvetić, direktor, u daljem tekstu „Master Fruits“) preko Dole Asia Holdingsa (s sedištem u Singapuru, Takeshi Kumekava, CEO, u daljem tekstu: DAH), zarad proširivanja transakcije za IKF (Individualne brzo zamrznute) proizvode sa Evropom i dalje promocije i razvoja Dole Packagedfoods biznisa.

https://www.itochu.co.jp/en/news/
https://www.freshfruitportal.com/news/
https://iegvu.agribusinessintelligence.informa.com/